Školy a škôlky


Aké fotenie môže mať vaša škola?

Základné a stredné školy / tlačené fotky:

  • Koncoročné fotenie tried
  • Individuálne a skupinové fotky žiakov
  • Fotenie prvákov so šlabikárom
  • Vianočné balíčky alebo fotenie počas besiedky
  • Koncoročné balíčky – triedna aj individuálna fotka
  • Vianočné balíčky
  • Veľkonočné balíčky
  • Fotenie na besiedkach

Koncoročné a vianočné fotenia

Pre vašu základnú, strednú alebo materskú školu zabezpečíme fotografovanie tried, žiakov samostatne aj výhodné vianočné či veľkonočné balíčky. Rodičia isto ocenia možnosť získať aj elektronické verzie fotografií a variabilitu toho, aké fotografie si môžu navoliť či zakúpiť. Za fotografie nemusí učiteľ zbierať peniaze vopred, stačí to pri odovzdaní fotiek alebo je možnosť, že si peniaze vyzbiera priamo fotograf. Všetko závisí od dohody so školou.

Ceny sú od 1 € za tlačenú individuálnu fotografiu, resp. 2 € za triednu fotografiu. Konkrétnu ponuku vám radi pripravíme, ak nám napíšete.


Fotenie prvákov

Pre prvákov každý rok pripravíme iný motív a fotografie aj balíčky prispôsobujeme požiadavkám školy. Ceny sú od 2 € za fotografiu – 13×18 cm. Dohodnúť sa vieme na odbere samostatných fotografií, alebo pripravíme pre vašu školu balíček fotografií za zvýhodnenú cenu.